Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment is an open source online learning management system. MOODLE is one of the most widely used learning management system in the world and is used as main e-learning environment at ISRU since the academic year 2011/2012.

E-Courses:

Available via repository of Innovation Centre for Digital Education.

 1. Arumäe, Urmas. Äriõigus (Juhtimine ja õigus). In Estonian.
 2. Arumäe, Urmas. E-kursuse loengukonspektid. In Estonian.
 3. Elenurm, Tiit. Välisturgude valik ja turgudele sisenemine. In Estonian.
 4. Elenurm, Tiit. Rahvusvahelised läbirääkimised. In Estonian.
 5. Koris, Riina. Marketing and sales. In English.
 6. Murumägi, Maarja. Public management. In English.
 7. Nelissova, Irina. Üld- ja sotsiaalpsühholoogia. In Russian.
 8. Nelissova, Irina. Juhtimise alused. In Russian.
 9. Norden, Aleksei. Sotsioloogia. In Russian.
 10. Norden, Aleksei. Reklaamikorraldus. In Russian.
 11. Pihlak, Ülle. Majandusõpetuse alused. In Estonian.
 12. Pihlak, Ülle. Tudengiettevõtted. In Estonian.
 13. Pihlak, Ülle. Äriplaan. In Estonian.
 14. Pihlak, Ülle. Organisatsiooni diagnostika. In Estonian.
 15. Pihlak, Ülle. Äritegevus Aasia riikides. In Estonian.
 16. Päeva, Heikki. Majandusmatemaatika ja statistika II. In Estonian.
 17. Zernand-Vilson, Maris. Principles of management. In English.
 18. Tillemann, Kati. Organizational behavior. In English.
 19. Tillemann, Kati. Social psychology. In English.
 20. Tretjakov, Juri; Mištšenko, Andrei. Juhtimise graafiliste elementide (controls) kasutamine MS EXCELis. In Russian.

 

E-Learning Objects:

 1. Kein, Alar. Mikroökonoomika : tarbija hinnavaru ja tootja hinnavaru. In Estonian.
 2. Kein, Alar. Mikroökonoomika : kasumi maksimeerimise probleem monopoolsel turul. In Estonian.
 3. Kein, Alar. Mikroökonoomika : intertemporaalne valik. In Estonian.
 4. Kein, Alar. Mikroökonoomika : tarbija optimaalne valik. In Estonian.
 5. Kein, Alar. Mikroökonoomika : tootmisfunktsioon ja kulude minimiseerimise probleem. In Estonian.
 6. Kein, Alar. Mikroökonoomika : nõudlus. In Estonian.
 7. Kein, Alar. Mikroökonoomika : eelarvekitsendus ja tarbija eelistused. In Estonian.
 8. Kein, Alar. Mikroökonoomika : turu tasakaal. In Estonian.
 9. Kein, Alar. Mikroökonoomika : tulukompensatsioon ja tuluekvivalents. In Estonian.
 10. Kein, Alar. Mikroökonoomika : kasumi maksimeerimise probleem täieliku konkurentsi turul. In Estonian.
 11. Pihu, Eda; Polis, Ingrid. Infotarbijakoolitus: andmebaaside juhendid. In Estonian.
 12. Päeva, Heikki. Majandusmudelite lahendamine programmiga Solver. In Estonian.
 13. Sarv, Jaanika. Tegusõna saksa keeles: indikatiivi aktiivi ajavormide moodustamine ja kasutamine. In German.
 14. Sarv, Jaanika; Tretjakov, Juri. Enamkasutatavad eessõnad saksa keele maastikul. In German.
 15. Sarv, J. Rund um Lebensmittel. Wirtschaftskommunikation II Lektion 19 Zusatzmaterial. In German.